Wednesday, September 3, 2014

S.MT103 хичээл.

шинэ байрлалд шилжсэн.

Сайн байна уу, 
Энэ улирлын хичээлийг тус блогоор хөтлөн явуулна. Семинар биедаалтын бодлогуудыг үргэлжлүүлэн нийтэлнэ.Эхний лекц, семинарын бодлогуудтай доорхи линкээр орж танилцаарай.
Багш нь. 

-----------------------------------------------------------------------------------
  • Ангид ажилласан дасгал болон гэрийн даалгаврыг эндээс харна уу!
  • Семинарын бодлогын компьютер дээр ажиллах дасгалын кодыг sagemath.org  дээрх курсээр дамжуулан үзэж болно.  

Номзүй:
[1] Colley, Susan Jane. Vector Calculus. 3rd ed.  NJ: Pearson Prentice Hall, 2006 
[2] E.B.Saff, A.D.Snider. Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering and Science,  3rd ed.
[5] Х.Гэндэнжамц, Ч.Раднаа.  Дээд математик II, Улаанбаатар, 1986

 номнууд
Лекц
АнгиД , ГЭРТ
БОДОЛТ 
(PDF)
Семинар 1 (PDF)
(PDF)
(PDF)
Семинар 2 (PDF)
(PDF)
(PDF)
Семинар 3 (PDF)
(PDF)
(PDF)
Семинар 4 (PDF)
(PDF)
(PDF)
Семинар 5 (PDF)
(PDF)
(PDF)
Семинар 6 (PDF)
(PDF)
(PDF)
Семинар 7 (PDF)
(PDF)
(PDF)
Семинар 8 (PDF)
(PDF)Санамж: тухайн лекцийн файл, семинарын бодлогын бодолттой танилцах бол багштай холбогдоно.  Эсвэл та цахим номын дэлгүүрээс худалдан авч өөрийн гар утас, таблет дээрээ үзэж болно.    
(Мэдээллийг сэргээх / шинэ блог дээрх мэдээлэл үзэх.)
 цахим номын сан